Designing the future

Được thành lập vào năm 1993, LOOK Architecs đã phát triển những thiết kế tiềm năng và vươn rộng ra quốc tế. Cùng với sự hợp tác với các cố vấn, cộng sự quốc tế từ nhiều quốc gia, kết hợp với văn phòng ở Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp các thiết kế mang tính tân tiến, có ý nghĩa kiến trúc cũng như các giải pháp thiết kế đô thị đa dạng các khu vực rộng khắp thế giới.
 

.

 


 Khám phá công việc chúng tôi

  Discover our Works