Eco Lake Cluster Housing (Sabah)

Dự án nhà ở mật độ trung bình bao quanh hồ nước ngọt tự nhiên và cảnh quan rừng núi ở Kota Kinabalu.

Phương án