Urban Design for HDB TC & NC

Năm hoàn thành (dự kiến): 2016

Một loạt những thiết kế đô thị bao gồm ghế ngồi, cảnh quan và cột mốc biểu tượng tại trung tầm khu ở HDB Bedok là một phần chủ trương của chính phủ mang lại sức sống cho khu vực trung tâm – trái tim của Singapore. Mục  tiêu không chỉ hướng tới những thiết kế phù hợp cho công chúng , mà còn thúc đẩy toàn diện sự phát triển của xã hội.

Thiết kế đô thị