Fuzhou Masterplan (Phúc Châu)

Năm hoàn thành (dự kiến): 2016

Dự án thiết kế đô thị đã được chính phủ Trung Quốc thông qua tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Thiết kế bao gồm một hệ thống mảng xanh linh hoạt liên kết mặt nước 2 khu vực: Hồ Tây và sông Minh Giang – con sông mẹ của thành phố Phúc Châu len lỏi giữa rặng núi trùng điệp Kim Ngưu. Tổng thể còn bao gồm 10 lối vào biểu tượng đóng vai trò điểm nhấn khu vực.

Thiết kế đô thị