Phase 1 Eco Connector (Phúc Châu)

Năm hoàn thành: 2015

Giai đoạn 1 hệ thống đường đi bộ sinh thái được hoàn thành vào tháng 5 năm 2015. Dự án gồm 1 kết cấu ramp dốc xoắn đặt tại lối vào Khu phức hợp thể thao đóng vai trò biểu tượng ghi dấu ấn cho khu vực

Thiết kế đô thị