Ascott Centre for Excellence

Hoàn thành năm 2010

Dự án cải tạo trường Chao Yang thành Trung tâm Tài năng Ascott. Công trình bao gồm các văn phòng, phòng tập, phòng học riêng và quán cafe mở.

Kiến trúc