Shophouse @ Gemmill Lane

Hoàn thành năm 2000

Công trình nhà ở kết hợp cửa hàng cao 3 tầng với gác mái trong khu vực bảo tồn thuộc khu phố người Hoa ở Singapore.

Kiến trúc