Hor Kew Industrial Building

Hoàn thành năm 2012

Một tòa nhà công nghiệp 7 tầng phục vụ đa chức năng với 2 tầng bãi xe trên cao.

Kiến trúc