SUTD Staff & Student Housing

Hoàn thành năm 2015

Dự án bao gồm 3 khối nhà 12 tầng cho sinh viên với các tiện ích chung như phòng sinh hoạt sinh viên, phòng họp v.v. và 2 khối căn hộ 12 tầng cho nhân viên.

Kiến trúc