Tiong Seng Prefab Hub

Hoàn thành năm 2013

Nhà máy bê tông bê tông đúc sẵn ICPH ở Singapore, một nhà máy nhiều tầng bằng bê tông cơ giới hóa đúc sẵn với văn phòng làm việc và ký túc xá cho công nhân ở phía Nam Tuas.

Kiến trúc