Wine Bar @ Sentosa

Hoàn thành năm 2007

Dự án cải tạo ga xe điện Ficus ở đảo Sentosa. Công trình được thiết kế như một Nhà hàng có quầy rượu ở tầng 1 và tầng 2.

Kiến trúc