SUTD Sports Facilities

Hoàn thành năm 2015

Bao gồm sảnh thể thao nghệ thuật trong nhà, một hồ bơi kích thước tiêu chuẩn Olympic và một sân bóng đá có khán đài.

Kiến trúc