Pasir Ris Public Library

Dự kiến hoàn thành năm 2015

Thư viện cộng đồng cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Kiến trúc