House @ Fudu Park

Hoàn thành năm 2010

Ngôi nhà liên kế 3 tầng có gác mái nằm ở góc đường dọc theo đường Lentor.

Kiến trúc