House @ Ee Teow Leng

Hoàn thành năm 2012

Ngôi nhà liên kế 3 tầng với gác mái nằm dọc theo đường Eo Teow Leng.

Kiến trúc