ST George's Tower

Dự kiến hoàn thành năm 2018

St. George’s Towers là dự án nhà ở công được xây dựng theo yêu cầu của Cơ quan nhà ở và phát triển (HDB BTO), nằm tại Kallang Whampoa, bao gồm 3 khối căn hộ cao từ 32 đến 34 tầng, một nhà xe nhiều tầng và một trung tâm người cao tuổi.

Kiến trúc